onsdag 14 december 2016

Absinthe, gudalösOch människorna som sörjde sina kläder såg upp mot gestalten vilken gett dem livet, varpå denne sade: "Ni är mina vittnen till vad som skett. Men betydelsen av era rentvådda liv är flytande. Ni är bevingade men jordnära, varma men kalla, rörelser som armerar linjer, ett syskonlöst leende."